Jak zdobyć uprawnienia elektryczne do 1kV. Poznaj Wymagania i kwalifikacje SEP

28 mar 2022

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne do 1kV. Poznaj Wymagania i kwalifikacje SEP

Uprawnienia elektryczne to podstawa do wykonywania prac w zawodzie elektryka oraz zawodach pokrewnych. Jednymi z najpopularniejszych są z pewnością uprawnienia elektryczne do 1kV. Do czego uprawniają? Jak je zdobyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są uprawnienia elektryczne?

Uprawnienia elektryczne powszechnie znane jako uprawnienia SEP to potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania określonych czynności. SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli organizacja odpowiedzialna za tworzenie kursów elektrycznych oraz przyznawanie właściwych uprawnień. Chcesz zdobyć uprawnienia elektryczne? Sprawdź kursy SEP i wybierz interesujący zakres.

Warto mieć świadomość, że wśród uprawnień SEP wyróżnia się trzy grupy, a mianowicie:

  • G1, czyli kursy elektryczne, które są przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;
  • G2, czyli kursy energetyczne, przeznaczone dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych;
  • G3, czyli kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Uprawnienia SEP nadawane są w dwóch zakresach, a mianowicie eksploatacji (E) oraz dozoru (D) urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia elektryczne do 1kV

Uprawnienia elektryczne do 1kV to uprawnienia SEP z grupy G1, które dotyczą eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu maksymalnie do 1 kV. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia SEP do 1kV mogą obsługiwać oraz montować sprzęt zasilany z sieci elektrycznej. Daje to duże możliwości na rynku pracy, ponieważ osoby posiadające tego typu uprawnienia są zatrudniane nie tylko na wszelkiego rodzaju budowach, ale również jako monterzy, konserwatorzy, czy specjaliści w wielu różnych firmach. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa ze względu na BHP oraz ryzyko wypadku przy pracy do prac związanych z urządzeniami elektrycznymi zatrudniają wyłącznie osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zdobyć uprawnienia SEP do 1kV?

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad tym, w jaki sposób uzyskać uprawnienia SEP do 1kV. Otóż, aby je zdobyć należy wziąć udział w kursie, podczas którego nabywa się tego typu uprawnienia. Jego ukończenie pozwala podejść do egzaminu państwowego potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Po jego zdaniu uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo, które jest wydawane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Stanowi ono potwierdzenie umiejętności oraz właściwe przygotowanie do pracy w zawodzie. Warto również wiedzieć, że szkolenia na uprawnienia SEP do 1kV są dostępne praktycznie dla każdego, ponieważ, by wziąć w nich udział należy być pełnoletnim oraz posiadać minimum podstawowe wykształcenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że zdobycie uprawnień SEP do 1kV nie jest trudne, a ich uzyskanie daje duże możliwości na rynku pracy. Co więcej, warto się o nie postarać nawet dla samego siebie, ponieważ wiedza uzyskana na kursie pozwoli samodzielnie dokonywać napraw w domowej instalacji, czy posiadanych urządzeniach elektrycznych.